Interreg
Partnerség egy jobb jövőért

Projekt címe: Enhancing co-operation between chambers to imporve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county
Rövidítés: ENCOCH
Projekt száma: ROHU-370
Finanszírozási program: A projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország együttműködési program 3. prioritási tengelyén belül, a 3.1 egyedi célkitűzés 8/b beruházási prioritásának keretében valósul meg („A munkaerő-foglalkoztatás hatékony növekedésének támogatása az endogén potenciál fejlesztése által a kiemelt területekre vonatkozó területi stratégia részeként”).

Kedvezményezettek: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Magyarország); Szatmárnémeti Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara (Románia); Kézművesek Kamarájának Szövetsége (Románia)
Végrehajtási időszak: 2020.02.01. – 2023. 05.31., 40 hónap
Teljes költségvetés: 1 413 969 EUR

ERFA támogatás összege: 1 201 873.65 EUR

Célkitűzés: A projekt célja a projektpartnerek román és magyar kamarái között meglévő szakmai kapcsolat fejlesztése és elmélyítése, a kamarák és más munkaerőpiaci szereplők közötti együttműködés elősegítése, a határ menti régió munkaerő-foglalkoztatottságának támogatása érdekében.

Mi az ENCOCH – ROHU370 projekt?

Az ENCOCH projekt egy határon átnyúló együttműködés egy magyar és két román kamara között.
A projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország együttműködési program 3. prioritási tengelyén belül, a 3.1 egyedi célkitűzés 8/b beruházási prioritásának keretében valósul meg („A munkaerő-foglalkoztatás hatékony növekedésének támogatása az endogén potenciál fejlesztése által a kiemelt területekre vonatkozó területi stratégia részeként”). 

Az ENCOCH projekt az alábbi fő célokat szolgálja

    • A projektben résztvevő partnerkamarák között meglévő szakmai kapcsolat erősítése;
    • A kamarák és az egyéb munkaerő-piaci szereplők közötti együttműködés elősegítése;
    • A határ-menti régió munkaerő foglalkoztatottságának támogatása.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

  •  Közös integrált fejlesztési stratégia, cselekvési terv, valamint egyéb munkaerő-piaci elemzések és stratégiák kidolgozása, közös munkaerő-piaci felmérés készítése, online munkaerőpiaci adatbázis és weboldal létrehozása;
  • Közös munkaerő-piaci fórumok, határon átnyúló szakmai továbbképzések és 12 karrier orientációs esemény szervezése, PLATO tanulmányúton való részvétel (Belgium);
  • Training and Mobility Center felújítása (Szatmárnémeti, Románia).